SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

DURATĂ STUDII

 

în cadrul Secției Arte și Meșteșuguri a Centrului Județean de Cultură și Artă Olt, durata studiilor este după cum urmează:
5 ani – pian, vioară, dans clasic;
3 ani – canto, orgă, chitară, nai, instrumente populare, pictură, iconografie;
2 ani – teatru, dans modern, dans popular, cine-foto, țesut, cojocărit, cioplit lemn, ceramica.
Pentru cursurile care durează 5 ani cursanții pot opta pentru promovarea a doi ani în unul singur, în anii terminali. Trebuie avut în vedere că pentru această opțiune, cursanții trebuie să achite valoarea taxei de școlarizare pentru ambii ani.