CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

D. INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

D.6. RAPORT NARATIV S.N.A.

Raportul narativ referitor la stadiul implementării măsurilor prevăzute atât în S.N.A., cât și în planul de integritate.

Raport de evaluare privind implementarea planului de integritate – 2022