CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

D. INTEGRITATE INSTITUȚIONALĂ

D.7. INCIDENTE DE INTEGRITATE

Situația incidentelor de integritate, precum și o prezentare succintă a măsurilor adoptate pentru remedierea aspectelor care au favorizat producerea incidentului.