CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

B. INTERES PUBLIC

B.5. ACHIZIȚII PUBLICE

B.5.1. PROGRAM ANUAL ACHIZIȚII PUBLICE

Programul anual de achiziții publice