CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

B. INTERES PUBLIC

B.1. SOLICITARE INFORMAȚII DE INTERES PUBLIC

B.1.3. SOLICITARE ACCES LA INFORMAȚII

Model de cerere tip/formular solicitare de acces la informații în baza legii nr. 544/2001