CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

B. INTERES PUBLIC

B.3. BUGET

B.3.1. BUGET

Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituției, pe ani, în format deschis precum și rectificările bugetare ale instituției

BUGET DE VENITURI ȘI CHELTUIELI

16 noiembrie 2022

22 decembrie 2022

20 februarie 2024