SECȚIA ARTE ȘI MEȘTEȘUGURI

 

CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

Secția Arte și Meșteșuguri cuprinde personal de specialitate pentru domeniile artelor muzicale, coregrafice, teatrale, plastice, precum și a meșteșugurilor.
Activitățile din cadrul acestei secții privesc două direcții principale: educația, precum și instruirea cursanților conform procesului de învățământ în domeniile mai sus menționate.
Secția Arte și Meșteșuguri este structurată în 5 compartimente: muzică, arte vizuale, actorie și coregrafie, meșteșuguri și tehnic.
Compartimentele de specialitate au următoarele atribuții și responsabilități:
– organizează procesul de instruire structurat pe clase, atât la sediul din Slatina. cât și în cadrul județului, în parteneriat cu administrațiile publice locale în disciplinele și specializările care au adresabilitate;
– dezvoltă formații artistice proprii: orchestră de cameră, grup vocal, grup de dans modern, etc.;
– înființează formații de teatru, pentru adulți și pentru copii;
– sprijină cenaclurile plastice din județ, organizează expoziții, tabere, participă la concursuri;
– organizează expoziții de pictură;
– asigură designul afișelor, pliantelor, materialelor promoționale și informative etc. ale Centrului Județean de Cultură și Artă Olt;
– înregistrează casete audio-video, CD-uri, conform prevederilor legale în vigoare;
– inițiază și desfășoară programe de revitalizare și învățare a meseriilor tradiționale: olărit, cusut, împletituri, cioplituri – sculpturi în lemn, os, corn, piatră etc.;
– valorifică produsele proprii.
Compartimentul tehnic furnizează suportul tehnic necesar desfășurării în bune condiții a activităților artistice organizate de compartimentele de specialitate.

ACTUALITATE