CENTRUL JUDEȚEAN DE CULTURĂ ȘI ARTĂ OLT

B. INTERES PUBLIC

B.3. BUGET

B.3.4. FINANȚĂRI NERAMBURSABILE

Situația anuală a finanțărilor nerambursabile acordate persoanelor fizice sau juridice fără scop patrimonial