Manager (Director General)

Șef Secție Arte și Meșteșuguri

Șef Secție Ansamblul Folcloric „Doina Oltului”

Șef secție P.P.I.S.C.C.P.C.T.

Șef Serviciu Buget/Finanțe-Contabilitate/Achiziții publice/Administrativ

Șef Birou Juridic/Comunicare și Relații cu Publicul

Șef Birou Resurse Umane